תקנון

תקנון רכישת מוצרים באתר

תקנון רכישת מוצרים באתר

 1. דוד גרושקו באמצעות האתר Israel-basketry.co.il מציע מגוון של פריטים דקורטיביים ושימושיים הקלועים מחומרים שונים, לא כל הפריטים נמצאים במלאי וחלקם מיוצרים בייצור מיוחד עבור הלקוח, בעבודת יד, ולגביהם יחולו תנאי ביטול עסקה ייחודיים כפי שיפורט בהמשך.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לכל המגדרים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. כל הרוכש פריטים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תנאי שימוש באתר

 1. השימוש באתר נועד לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
 2. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים ושברשותו כתובת דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע רכישות פריטים באמצעות האתר.
 3. הזמנת פריטים באתר מתגבשת לכדי רכישה בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
  ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הלקוח והמען בו יש לספק את הפריטים נמצא במדינת ישראל.
 4. האתר פועל להציג באתר מידע שלם ומדויק, ככל הניתן אודות הפריטים המוצעים למכירה, אולם עשויים להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב. דוד גרושקו והאתר לא ישאו באחריות כלשהי לאותם אי דיוקים ו/או שגיאות, ככל שאלו קיימים.

הפריטים המוצעים באתר

 1. ככלל, הפריטים המוצעים למכירה באתר מיוצרים בעבודת יד ואלו הנעשים על פי הזמנת הלקוח, לגביהם לא תחול זכות ביטול עסקה, כאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות“). אולם, יכול הלקוח להתחרט ולבטל הזמנתו רק עד תום 3 ימי עסקים מיום ההזמנה באתר (עד תחילת מועד ייצורם(.
 2. צילומי הפריטים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים. מוסכם ומובהר, כי דוד גרושקו יעשה ככל יכולתו להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים אך מובהר כי יתכנו הבדלים בין הפרטים המוצגים באתר לבין הפריטים הנמכרים בפועל – לרבות צבעי המוצרים והגוון שלהם. יודגש כי תלונה בגין אי התאמה כהגדרתה בחוק המכר, תשכ”ח-1968, בענין הבדלים בין הפרטים המוצגים באתר לבין הפריטים, לא תתקבל.

ביצוע רכישה באתר

 1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת פריטים באמצעות האתר יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן: “הפרטים“). דוד גרושקו אינו אחראי לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, דוד גרושקו לא יהיה אחראי במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 2. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לדוד גרושקו. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הלקוח), שמורה לדוד גרושקו ו/או מי מטעמו הזכות לפסול את ההזמנה.
 3. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל במסחר אלקטרוני, למחשב האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי האתר ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח.
 4. האתר יהא רשאי לשלוח ללקוחותיו הודעות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בעניין אספקת הפריטים אשר נרכשו ללקוח. וכן בכל מידע בדבר מבצעים מכירות אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין ההזמנה תגבה באמצעות היישום Bit או כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה. אם על פי מדיניות האתר יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 6. עם סיום הליך ההזמנה, ישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח סיכום הזמנה וחשבונית.

 

אספקת מוצרים

 1. מוצרים הקיימים במלאי ישלחו ללקוח בתוך 3 ימים עסקים מיום ביצוע ההזמנה והתשלום עליה.
  במקרה של אספקת מוצרים אשר לא קיימים במלאי ויוכנו במיוחד עבור הלקוח – הלקוח יקבל לאחר הזמנת המוצרים הודעה בכתב אשר תודיע לו על זמן העבודה המשוער להכנת הפריטים ובסיומם הפריטים ישלחו אליו.
 2. אספקת המוצר כרוכה בתשלום עבור דמי משלוח בהתאם לסוג המשלוח שנבחר. בדואר רשום באמצעות דואר ישראל – זמן האספקה המשוער הוא עד 14 ימי עסקים. במשלוח באמצעות דואר שליחים – בתוך 7 ימי עסקים.
 3. האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

 

 

ביטול עסקה/החזרת פריטים

 1. כאמור, פריטים אשר מוצעים למכירה באתר ומיוצרים בעבודת יד על פי הזמנת הלקוח, לא תחול עליהם זכות ביטול עסקה, בהתאם לתקנות. יחד עם זאת תינתן ללקוח אפשרות להתחרט ולבטל הזמנתו רק עד תום 3 ימי עסקים מיום ההזמנה באתר (או עד תחילת מועד ייצורם).
 2. פריטים אשר קיימים במלאי ולא יוצרו במיוחד עבור הלקוח (להלן – "פריטים קיימים"), יחולו עליהם כללי ביטול עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981
 3. ניתן לבטל רכישת פריטים קיימים אלו תוך 14 יום מיום קבלתם.
 4. הודעה על ביטול העסקה תעשה בהודעה שתשלח בדואר אלקטרוני דרך טופס צור קשר באתר.
 5. במקרה שלקוח מבקש לבטל עסקה, יחזיר דוד גרושקו ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריטים שנרכשו חזרה אליו, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר, יבטל את חיובו של הלקוח בגין הרכישה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של 25 ש"ח.
 6. אם סופק הפריט ללקוח, חלה חובת החזרת הפריט על הלקוח. על הפריט לחזור לדוד גרושקו לרח' ראובן 13, עפרה.
  מוסכם כי הלקוח יחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש.
  מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הפריט, וזאת במידה והפריט נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 7. דוד גרושקו רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הפריט ובין אם בתיאורו. אם התגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 8. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוחות בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה ב”סל קניות”.

הגבלת אחריות 

 1. דוד גרושקו שם דגש רב על כך שכל הפריטים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.
 2. במידה ואיזה מהפריטים הנזכרים לעיל אינו כך (להלן: “פריט פגום“), זכאי הלקוח לפנות אל דוד גרושקו (באמצעות טלפון: 052-3780939) ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי דוד גרושקו יבדוק את התלונה ויהא רשאי להחליף את הפריט הפגום או לזכות את הלקוח בסך התמורה ששולמה בגין אותו פריט (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו פריטים אחרים על ידי הלקוח באותה עסקה), על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. דוד גרושקו או מי מטעמו לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר בעל-פה או כל תוכן שיופיע בכל אחד מחלקי האתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שימסר הוא על המשתמש בלבד.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 1. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את דוד גרושקו בעל האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לאתר /או לבעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות

 1. דוד גרושקו רשאי לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, הוא רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת מבלי להודיע על כך מראש.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, לרבות עיצובי הפריטים בו ותמונותיהם, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים  לדוד גרושקו בלבד.
 2. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע”י דוד גרושקו בלבד.

שירות לקוחות

 1. לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לדוד גרושקו באמצעות טופס צור קשר באתר או באמצעות הטלפון: 052-3780939