EN

תערוכת קליעה בעפרה

הזמנה-לתערוכת-אמנות-קליעה-בעפרה-תערוכת-קליעת-סלים

בחודש יוני 2018 התקיימה תערוכת קליעת סלים שלי בגלריה בעפרה. בתערוכה הצגתי עבודות מחומרים שונים, כגון: סנסנים, נצרים קלועים, זית אשחר ואלת המסטיק. וכן הצגתי בה סלסלות בצורות ובשיטות קליעה שונות, קישוטי קיר, מנדלות אהילים ועוד.

תערוכת קליעת הסלים אשר בעפרה היתה התערוכה הראשונה שלי וההזדמנות הראשונה שנתנה לי להציג את עבודותי ברבים. על קירות הגלריה תליתי עבודות קלועות – מנדלות וסלסלאות שונות, ובניתי סטנדים פשוטים שנעשו בגבהים שונים כדי להציג עליהם סלים למיניהם.

תערוכת-קליעת-סלים-אמנות-קליעה-בעפרה-דברי-פתיחה-דוד-גרושקו
תערוכת-אמנות-קליעה-בעפרה-דברי-פתיחה-דוד-גרושקו
תערוכת-אמנות-קליעה-עפרה-סלים-קלועים-מנדלות-טבעיות
סלים מעוצבים הקלועים מסנסנים וענפי גפן, סלי ערבה וזית ומנדלות לתליה על קיר
סלי-סנסנים-מעוצבים-לקישוט-הבית-תערוכה
סלי סנסנים וסלי נצרים צבעוניים (-הקרויים: סלי ביצים)
מנדלות-קלועות-סנסנים-נצרים-צבעוניים-לתליה-על-קיר-עיצוב-קירות-הבית-תערוכת-קליעת-סלים
מנדלות צבעוניות תלויות על קיר, לצפיה באוסף המנדלות הנוכחי שלי.

אהילים-קלועים-מסנסנים-ערבה-ונצרים-קש-לעיצוב-הבית
אהילים מסנסנים, ערבה ונצרים צבעוניים – לתליה בבית

לקריאה על תערוכות נוספות שלי – התערוכה בחולון

דילוג לתוכן