EN

קליעת מנדלה מנצרים וסנסנים

תליה-על-הקיר-מנדלה-קלועה-יצירה-לקישוט-הקיר-מחומרים-טבעיים

סרטון המראה קליעת מנדלה צבעונית בצילום בהילוך מהיר בשיטת Time-Lapse. מנדלה היא יצירה קלועה שהיא קישוט תלוי לקיר. המנדלה קלועה מסנסנים ונצרים צבעוניים.

מנדלה – היא יצירה קלועה לתליה על קיר. לעומת מנדלות רגילות שהן מאוד סימטריות וגיאומטריות, המנדלות שלי הן בעלות מרכז בולט ותנועה גלית לא אחידה מסביב.

רוצה מנדלה? היכנס לראות את מלאי המנדלות הקיים.

תמונת המנדלה המוכנה בסיום הקליעה:

תליה-על-הקיר-מנדלה-קלועה-יצירה-לקישוט-הקיר-מחומרים-טבעיים

לרכישת מנדלה צבעונית

דילוג לתוכן