EN

חוזק מול גמישות

חשוב להכיר את החומר שאיתו אני עובד ולהבין למה הוא מתאים. ככל שהחומר יותר רך הוא יאפשר לי ליצור צורות יותר גמישות ודינאמיות מצד אחד. אבל זה מגביל אותי בגודל של הסלסלה או העבודה שאני מעוניין לעשות. לחומר גמיש אין את החוזק הנדרש בכלי גדול. כל סוג של חומר קליעה יצור טקסטורת סלים אחרת.

החוזק והגמישות הם חלק ממאפייני החומר אשר איתו אנו קולעים. לכל אחד מחומרי הקליעה יש חוזק וגמישות השונים זה מזה. מאפיינים אלו חשובים ביותר בהחלטות שנעשה בזמן הקליעה. זה כמו השאלה האם לבחור קליעה בערבה או קליעה בסנסנים.

חומרי קליעה נפוצים:

ערבה – היא אחד מחומרי הקליעה הנפוצים ביותר בעולם. היא חומר די קשה, גם לאחר השרייה במים – החומר מתגמש רק קצת, ולכל אורך ה קליעה בערבה צריך להשגיח שלא ישבר. הערבה לקליעה היא לא הערבה המצויה בארץ, אלא גדלה באירופה.
ערבה עם קליפה – היא חומר קשה. אבל כאשר הוא רטוב הוא גמיש מערבה בלי קליפה.

סנסנים – הוא באופן יחסי הוא הרבה יותר רך מערבה. וגם לאחר השרייה במים, הוא נהיה די גמיש.

נצרים – הוא חומר רך וגמיש.

גורם נוסף שחשוב לציין – הוא עובי החומר, נצר עבה יכול להיות פחות גמיש מערבה ! לכן הכללים כאן הם לא מוחלטים, אלא יותר כמו מאפיין כללי של החומר. אפשר להגיד שיש יחס הפוך בין הגמישות לחוזק. ככל שהחומר פחות גמיש הוא יותר חזק. לכן הערבה שהיא הכי פחות גמישה מאפשרת לנו לקלוע סלים גדולים וחזקים.

למשל, אם אני רוצה לעשות סל כביסה – כדאי שאקלע אותו מערבה, כי זה חומר קשה שמתאים לסלים גדולים. אבל אם אני רוצה ליצור צורה של גוף משתנה, יותר קל – לעבוד עם נצרים. כי יותר קל ליצור את השינוי הדרוש בחומר, יש לציין שיש גם פסלים קלועים מערבה.

טקסטורת סלים

קליעת-סלים-בנצרים-ערבה-סנסנים-קש-יופי-טבעי-מתנה-לחג

שילוב של חומרי קליעה שונים יחד, דורש מחשבה. זה כמו שילוב של חומרים רכים וקשים יחד. יכול לפעמים לעבוד ולתת גוון חדש וקישוט לעבודה. ומצד שני אם זה נעשה בצורה לא נכונה, כל העבודה יכולה להיראות עקום. בכל עבודת קליעה, יש תמיד ענפים שנחשבים ניצבים ועליהם קולעים. להקפיד שהניצבים יהיו תמיד יותר עבים וחזקים מהקולעים. במידה ואני רוצה לשלב ערבה בתוך סל סנסנים שהוא חומר יותר רך (יחסית), אני אבחר בערבה שתהיה בדרגת קושי דומה. דרך בחירת ערבה יותר דקה.

לעומת זאת, מושב לכיסא, לרוב יקלע מנצרים או בחבל גמיש אחר, כי נדרשת גמישות ונוחות.

לפני העבודה בחומר עצמו, נמיין אותו לפי עוביו, כדי להתאים את החומר לחלקי הסל השונים. למשל את הסנסנים אני ממיין ל-3 קבוצות: עבה, בינוני ודק. ואת הערבה אני ממיין ל-7 דרגות עובי שונות מעבה לדק. הנצרים- מכיוון שזה מוצר שעבר עיבוד – כבר מגיע ממוין ונמכר לפי עוביו.

למאמרים נוספים על קליעת סלים

לרכישת סלים קלועים

דילוג לתוכן