EN

גידול ערבה – שנה שניה

FLANDERS-RED-סלסלות

בחורף שנה שעברה, סוף שנת 2022, שתלתי 2 חלקות קטנות של ערבה לקליעה אצלי בעפרה, ראה פוסט קודם. בשנה הראשונה שתלתי 2 זנים של ערבה: Flenders red  ו- Helens Yellow. בכל חלקה זן אחר. בסיכומו של דבר – הערבה האדומה – גדלה יפה, וה HY די גמגם ובקושי גדל.

במהלך החורף גזמתי את כל הענפים לגובה הקרקע, כך שכל שנה הצימוח מתחיל מחדש.

שנה שניה (מתחילת 2024):

הערבה האדומה (Flenders red)  מראה צימוח מרהיב וחזק במיוחד בייחורים הוותיקים שנשתלו לפני שנה. הייחורים החדשים שהוספתי השנה , יש צימוח בהתאם.

הנה תמונה של הצימוח שלה עד כה השנה (הענפים הגבוהים מגיעים לגובה של 2 מ') :

ערבה-ארופאית-לקליעת-סלים-גידול-בעפרה-סטודיו-לקליעה-אומנות

בחלקה השניה – בה שתלתי את ה HY – בתמונה הבאה שורות 1-2 הצימוח די חלש.

גידול-ערבה-לקליעת-סלים-סדנאות-קליעה-עפרה-סטודיו-לקליעה


כשהייחורים של HY נמצאים בעציץ עם אדמת שתילה הם צומחים נפלא. אבל ברגע שאני מעביר אותם לאדמה – הצימוח מפסיק. מה שמביא אותי למסקנה שכנראה הרכב האדמה אצלי בחלקה לא מתאים לסוג הערבה  HY.
אם עד סוף השנה הצימוח יהיה חלש. כנראה שאעקור את הערבה לטובת שתילת זנים אחרים של ערבה.
זהו חלק מההתנסות והגילוי  אלו זני ערבה צומחים יפה ואלו פחות מתאימים.

HELENS-YELLOW-ערבה-קליפה-צהובה-קליעת-סלים
HELENS YELLOW

במקביל בסוף החורף השנה שתלתי יחורים של ערבה מחודדת. זאת ערבה ישראלית (2 זנים) – שורה 3 בתמונה. – הצימוח נראה נהדר.

SALIX-ACMOPHYLLA-ערבה מחודדת-ערבה-ישראלית-מרמות-הנדיב-סלים
SALIX ACMOPHYLLA

ולפני שבוע שתלתי עוד שורה של ערבה לקליעה. ערבה אדומה מסוג salix purpurea , שורה 4 בתמונה. עד כה נראה שהערבה מתפתחת יפה. כי כבר אחרי שבוע שהיא באדמה – אני רואה סימני צימוח רבים, אז זה מאוד משמח.

SALIX-PURPUREA-סלים
SALIX PURPUREA
דילוג לתוכן